Badende gæster bortvises fra havn

11.08.20: Politiet bortviste torsdag eftermiddag og aften flere badende fra indsejlingen til Esbjerg havn.