Klager til Presse-fotos.dk og korrektionspolitik

Selvom vi hos Presse-fotos.dk ApS stræber efter at levere nøjagtige nyheder med høj troværdighed, forstår vi, at fejl kan opstå. Derfor har vi udarbejdet en række klare retningslinjer og procedurer for hvordan du som læser kan pointere mulige fejl i, eller klage over, indholdet.

Korrektionsproces:

I vores bestræbelser på at opretholde nøjagtighed og kvalitet i vores indhold har vi en omhyggelig korrektionsproces på plads. Hvis der opdages fejl, unøjagtigheder eller misinformation i vores publicerede artikler, tager vi dette meget alvorligt. Vores korrektionsproces indebærer følgende skridt:

  1. Fejlrapportering: Vi opfordrer vores læsere til at rapportere eventuelle fejl eller unøjagtigheder, de måtte opdage, ved hjælp af de tilgængelige kontaktmuligheder på vores websted (f.eks. Facebook Messenger, E-mail, telefonopkald eller lign.).
  2. Intern gennemgang: Vores redaktionelle team gennemgår og verificerer rapporterede fejl eller unøjagtigheder for at fastslå deres gyldighed.
  3. Korrektion og opdatering: Hvis en fejl bekræftes, foretager vi hurtigt de nødvendige korrektioner i den pågældende artikel og markerer tydeligt, at en rettelse er blevet foretaget.

Vi tror på åben og konstruktiv kommunikation med vores læsere. Hvis du har spørgsmål, feedback eller bekymringer vedrørende vores indhold eller praksis, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Vi værdsætter din feedback og er engageret i at opretholde et positivt og tillidsfuldt forhold til vores læserskare.

Klager til Presse-fotos.dk:

Vi anerkender, at der kan opstå situationer, hvor vores læsere ønsker at indsende formelle klager. For at lette denne proces har vi etableret en dedikeret klageprocedure:

  1. Skriftlig klage: Skriv din klage tydeligt og præcist, og angiv detaljerne om det pågældende indhold, dato og eventuelle relaterede oplysninger til [email protected].
  2. Kontaktinformation: Indsend din klage sammen med dine kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer, så vi kan nå dig med en opfølgning.
  3. Klagerespons: Vi vil undersøge din klage omhyggeligt og besvare dig inden for en rimelig tidsramme. Vi bestræber os på at håndtere klager hurtigt og retfærdigt.
  4. Uenighed: Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller behandlingen af din klage, kan du kontakte de relevante myndigheder, herunder Pressenævnet, hvis det er relevant.

Vi værdsætter dit engagement og din opmærksomhed på kvaliteten af vores journalistik. Det er vores vision at opretholde en åben og konstruktiv dialog med vores brugere og at rette eventuelle fejl eller bekymringer, der måtte opstå.