Code of Conduct

Nedenfor følger en udgivelse af Presse-fotos.dk ApS’ Code of Conduct.

Det er for Presse-fotos.dk ApS essentielt at alle tilknyttede fotografer efterlever et stramt etisk kodeks i forhold til optræden på skadessteder, sløring af nummerplader, genkendelige mærker, ansigter, personer mm. Det er samtidig essentielt ikke at gå i vejen for/hindre redningsarbejdet, og at bistå til at beskytte udsatte og sårbare personer i nød. Samtidig indskærpes at redningspersonalets anvisninger altid skal følges.

I kombination med dette, bekræfter freelancefotograferne følgende:

  • At udvise stor respekt for pårørende/implicerede/redningspersonal/myndigheder
  • At respektere afspærringer og anvisninger fra myndighederne på stedet
  • At udøve førstehjælp eller hjælpe med at begrænse ulykken, hvis det er mig påkrævet, eller hvis jeg er fremme før redningspersonellet og der findes mennesker med behov for hjæp
  • At undlade at stå/gå i vejen eller at være til gene
  • At ville sløre identiteten på biler og personer
  • At undgå fotografering af døde/afklippede/amputerede lemmer eller selvmord
  • At undgå at eksponere tilskadekomne eller at fotografere fastklemte/tilskadekomne personer
  • At ville følge gældende lovgivning for almindelig og korrekt optræden i samfundet ved fotografering på skadested med forulykkede personer eller personer i nød (f.eks. i vandet, fastklemt, i hus, i brand mv.) er det mig magtpåliggende ikke at stå i nødstedte personers synsfelt eller at eksponere disse.
    • I denne sammenhæng anbefales det, at et evt. zoom-objektiv eller lign. anvendes for at holde god afstand til ulykken og for ikke at gå i vejen for redningspersonel.

Den endelige videregivelse og publicering af indholdet sker gennem Presse-fotos.dk ApS’ journalister/skribenter. Disse er instrueret i at følge et bestemt etisk kodeks, hvis nyhedsjournalistiske principper primært bygger på Pressenævnets ‘Love og regler‘, ligesom at journalisterne også er bekendt med vores publiceringspolitik. For at sikre at indhold som ikke stemmer overens med de ovenstående politikker rettes hurtigst muligt, giver Presse-fotos.dk brugere af mediet mulighed for at klage. Læs mere om proceduren ved klager her.