05. jan. 2023 - 15:42

Kommunerne slipper for regningen: Nu skal tobaksgiganterne betale for oprydningTidligere har det været kommunernes opgave, når der skulle ryddes op efter rygere, der smider cigaretskodder i naturen. Den regning har man nu mulighed for at sende videre til tobaksgiganterne i stedet.

Det fremgår af Miljøministeriets hjemmeside.

Tobaksproducenterne betaler til en pulje på 32 millioner kroner, som så bliver fordelt mellem Danmarks 98 kommuner.

Cigaretskodderne skal ligge i naturen i 10 år, før det bliver nedbrudt. Men selv der, forsvinder skoddet ikke. For det indeholder mikroplast, som aldrig forsvinder fra naturen.

LIGE NU LÆSER ANDRE: SVINDEL MOD ÆLDRE MENNESKER: POLITIET HAR ANHOLDT 135 PERSONER

Faktisk er cigaretskod noget af det affald, der bliver fundet allermest af i vores natur. 

“Vi skal have cigaretskodderne væk fra naturen, og det er kun rimeligt, at tobaksindustrien betaler for at rydde op”, sagde daværende miljøminister, Lea Wermelin (Socialdemokratiet).

Fakta om cigaretskod

Kilde: Miljøministeriet

  • Cigaretskod er antalsmæssigt den største fraktion af henkastet affald i Danmark.
  • Den samlede regning, som tobaksproducenterne skal betale for oprydningen, er estimeret til 32 millioner kroner om året. Der er derudover i gebyret til tobaksproducenterne indregnet yderligere omkostninger på i gennemsnit 5 mio. kr. om året. Dette er til administration af ordningen (gebyropkrævning, omkostningsopgørelse mv.) og oplysningstiltag.
  • Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Over 5-10 år nedbrydes skod til mikroplast. Det vil sige, at de ikke forsvinder. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.
  • Foreløbige analyser indikerer, at cigaretskod henkastet i naturen kan ende i alle former for marine miljøer og udgøre en miljørisiko for vandkvaliteten, ligesom cigaretskod kan afgive stoffer, som kan påvirke marine organismer.
  • Det bliver fortsat kommunerne, som kommer til at køre rundt i fejebilerne og samle cigaretskod, men regningen for oprydningen lander hos tobaksproducenterne.