13. aug. 2022 - 4:36

Voldsom butiksbrand i Svendborg