Undermineret vej i Thyholm

Brandvæsenets indsatsleder har lørdag måtte føre tilsyn med en undermineret vej på Søndervænget i Thyholm.