17. aug. 2020 - 14:27

Fastklemt ved ulykke i Kolding