20. okt. 2022 - 16:17

Uheld på Køge Bugt Motorvejen: Spor er spærret – meget lang kø



Arkivfoto

Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i myldretidstrafikken med den konsekvens, at der er meget lang kø.

P4 Trafik skriver på Twitter:

“Uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige ved frakørsel 29 Greve S. Venstre spor er spærret, og politi og redning er på vej.”

Vejdirektoratet skriver på trafikinfo.dk:

“E20, E47 Køge Bugt Motorvejen, fra Avedøre mod Køge mellem Greve C <28> og Greve S <29>. Venstre spor spærret, uheld i venstre spor, politi og redningsmandskab er på stedet. Der forventes at være ryddet op på stedet 17:00.”