13. jul. 2022 - 12:53

Tungvognskontrol ved TaulovEn tungvognskontrol finder onsdag sted på Europavej i Taulov.

Politiet foretager onsdag tungvognskontrol i Taulov.

Det bekræfter Jesper Engelund, der er vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi.

Det er Tungvogncenter Syd der varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.

Jesper Engelund forklarer, at man i dag har særligt fokus på, om de nye regler om udstationeret arbejdskraft, der trådte i kraft i februar i år, bliver overholdt.

De nye regler, der trådte i kraft den 2. februar i år, betyder, at udenlandske lastbil- og busvognmænd registrere sig på en fælles EU-portal, når deres chauffører er udstationeret i Danmark.

Samtidig siger de nye regler, at udstationerede chauffører skal aflønnes på danske lønvilkår, mens de kører i Danmark.

Jesper Engelund oplyser dog, at man stadig holder øje med, om de tunge køretøjer lever op til alle andre krav og regler, selvom man altså har et særligt fokus i dag.

Kontrol af tunge køretøjer

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.