26. jun. 2020 - 12:43

TRAKTORULYKKE I KLIPLEV27.06.20: Traktor i ulykke i Kliplev fredag middag.