Teaterbestyrelse erkender uacceptabelt miljø for balletelever

Advokater har undersøgt forholdene på Den Kongelige Balletskole. Bestyrelse erkender uacceptabelt miljø

Elever på Den Kongelige Balletskole har været udsat for et “uacceptabelt hårdt undervisningsmiljø”.

Det erkender bestyrelsen hos Det Kongelige Teater i en pressemeddelelse, efter at advokathuset Horten har gransket forholdene på skolen.

En uvildig undersøgelse blev søsat som følge af hård kritik, der blev fremført i medierne i løbet af efteråret sidste år.

– Ud fra interviews, indberetninger og klagesager er det vores opfattelse, at mistrivsel på Balletskolen som udgangspunkt ikke relaterer sig til enkeltpersoners enkeltstående handlinger, fremgår det af konklusionerne.

– Derimod synes mistrivsel i høj grad at skyldes mere systemiske forhold og selve kulturen på Balletskolen.

Politiken afdækkede i efteråret, hvordan ansatte på skolen opfordrede normalvægtige ned til niårsalderen til at tabe sig.

17 tidligere elever kunne fortælle avisen, at de under deres ophold på skolen udviklede spiseforstyrrelser. Andre udviklede angst og depression, er det kommet frem.

Undervisningsmiljøet har ifølge en række elever været baseret på frygt, og eleverne blev mobbet af lærere på skolen, har de fortalt.

– I relation til nyere forhold har vi vurderet, at der er grundlag for ansættelsesretlige reaktioner over for tre ansatte på Det Kongelige Teater, fremgår det af undersøgelsen.

– Det Kongelige Teater skal selv foretage en vurdering af disse sager, og en eventuel opfølgning skal ske under iagttagelse af de forvaltningsretlige regler.

Både teaterchef Kasper Holten og balletmester Nikolaj Hübbe har fået en “påtale” fra bestyrelsen.

– Det Kongelige Teater har ansvaret for cirka 130 skoleelever, herunder de 12-18, der bor på kollegiet.

– Som jeg allerede tidligere har erkendt, burde jeg have haft et større fokus på det ansvar, dette fører med sig, da jeg blev teaterchef, siger Holten i pressemeddelelsen

Af advokatundersøgelse fremgår det, at forholdene på skolen er blevet bedre, som tiden er skredet frem.

– Groft sagt: Jo længere vi går tilbage i tid, jo mere kritisable forhold er der oplysninger om, lyder det.

Advokathuset Horten har modtaget 97 indberetninger i forbindelse med den uvildige undersøgelse.

Langt størstedelen vedrører perioden fra 2010 og frem til i dag.

Horten har gennemført 53 interviews, hvor i alt 68 personer har deltaget.

/ritzau/