Svævefly i ulykke ved Arnborg nær Herning

22.08.20: Svæveflyulykke ved Arnborg nær Herning lørdag.
Redningsmandskab og politi til stede.