Stram Kurs demo – brænder Koranen af foran moske.

Stram Kurs afbrændte idag Koranen af foran Imam Ali Moskeen på Nørrebro. Demonstrationen foregik i ro og orden, under beskyttelse af Københavns Politi og uden indblanding af andre borgere på Nørrebro.

Brændende Koran på åben gade.
Politiet mandsopdækkede den meget lille skare af Stram Kurs tilhængere.