07. jan. 2022 - 11:46

Størstedelen af danskerne ønsker bedre hjælp til voldsudøvereOmkring 50.000 danskere begår hvert år vold mod deres nære. Dog får kun én procent af voldsudøverne hjælp til at ændre deres adfærd. Og det mener langt størstedelen af danskerne, at der skal ændres på, viser en undersøgelse foretaget for Lev Uden Vold.

“Hvis vi skal volden til livs, er det helt afgørende at stoppe volden der, hvor den starter – hos udøveren.”

Sådan udtaler Direktør i organisationen Lev Uden Vold, Sine Gregersen, i forbindelse med en ny undersøgelse foretaget af Norstat.

Ifølge undersøgelsen mener 95 procent af de adspurgte danskere, at samfundet bør prioritere at hjælpe voldsudøvere med at stoppe den voldelige adfærd. Dertil mener fire ud af fem ligeledes, at det er et politisk ansvar, at sikre behandling til de voldsudøvere, der ønsker at bryde den voldelige adfærd.

Sine Gregersen mener, at resultatet af undersøgelsen er et udtryk for et paradigmeskifte i vores opfattelse af voldsområdet. Hun mener nemlig, at det er yderst væsentligt at slå til ved roden til problemet. Nemlig ved de mennesker, der udøver vold.

Omkring 50.000 udsættes årligt for vold i nære relationer

Uanset hvor man mener, at løsningen bør findes, viser statistikkerne, at vold i nære relationer udgør et omfattende problem i Danmark.

Man kender ikke de præcise tal for, hvor mange der udøver vold i nære relationer i Danmark, forklarer Lev Uden Vold i en pressemeddelelse. Dog er det muligt at give et forsigtigt estimat ud fra andre tal i statistikkerne.

De seneste forskningsbaserede opgørelser viser, at omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Samtidig vurderes det, at dobbelt så mange personer bliver udsat for psykisk partnervold årligt.

Derudover har omkring en sjettedel af alle elever i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet inden for det sidste år.

Sammenlagt skønnes det derfor, at over 50.000 mennesker udøver vold i nære relationer.

Kun en procent får hjælp

Med de eksisterende behandlingstilbud for voldsudøver, kan 500 voldsudøvere få hjælp hvert år. Det er blot én procent af de mennesker, der vurderes at begå vold mod deres nære.

Og det er langt fra nok, mener direktør Sine Gregersen.

Ifølge hende bør Danmark se mod deres nordiske naboer, Norge, og investere flere midler i behandling af voldsudøvere.

”I Norge bruger man hvert år det, der svarer til 60 millioner danske kroner alene på at hjælpe voldsudøvere, mens det kun er otte millioner kroner i Danmark,” siger hun.

I november blev et bredt flertal af partier også enige om, at afsætte midler til et løft af behandlingsmulighederne for personer, der udøver vold.