Større olieforurening i Bryggens badevand

Tirsdag omkring kl. 18:15 meldte en borger til Hovedstadens Beredskab, at omkring 100 kvadratmeter af vandet tæt ved Havnebadet Islands Brygge i København er forurenet af olie. Beredskabet foretog – blandt mange badende personer – besigtigelse af et område på over 100 meter langs vandkanten ved Islands Brygge, hvor der meget tydeligt kan konstateres en olieforurening på vandoverfladet.Efter endt besigtigelse blev der ikke foretaget yderligere for nuværende.