Større kemikalieudslip spærrer vej i Brøndby

Tirsdag middag er Midtager i Brøndby spærret ved krydset med Park alle.
Baggrunden herfor er en melding om et større kemikalieudslip ved en virksomhed på hjørnet af Midtager og Park alle.
Adskillige redningskøretøjer fra Hovedstadens beredskab er fremme. Det samme er politiet, der er mødt frem med flere patruljer og indsatsleder.
Ulykken betyder at en del personer har måttet evakueres fra deres arbejdsplads.
Der er ikke meldinger om tilskadekomne.