Skunk laboratorium

11.08.20: Beredskabet bistod tirsdag middag politiet med at tømme et skunklaboratorium i Midtjylland.
Flere kasser og poser blev båret ud i ventende lastbiler.