Særtransport kørt forkert og blokerer trafikken ved Rødovre

En stor særtransport lastet med et broelement er kørt forkert på motorring 3 ved Rødovre.
Særtransporten kan ikke fortsætte pga længden og politiet er til stede og guider / afspærrer trafik.