22. sep. 2023 - 7:51

Særordning udvides for at få flere udlændinge i jobArkiv-foto – genre foto til en mulig arbejdsplads

Flere flygtninge og familiesammenførte skal integreres på det danske arbejdsmarked.

Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at videreføre og udvide den nuværende IGU-ordning i yderligere fire år. Den løber indtil 2028, og det glæder udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

– IGU har vist sig at være en god indgang til arbejdsmarkedet for flygtninge, mens det også hjælper virksomhederne i den nuværende situation, hvor vi har mangel på arbejdskraft, siger han i en pressemeddelelse.

Siden 2016 har IGU-ordningen givet flygtninge og familiesammenførte mulighed for at komme ud på danske arbejdspladser.

Det er et toårigt ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en udlænding, der omfatter både lønnet praktik og uddannelse.

Men endnu flere har ifølge parterne behov for den trædesten til et job, som IGU’en kan være. Derfor videreføres og udvides ordningen.

Det betyder blandt andet, at målgruppen fremover vil omfatte flygtninge og alle grupper af familiesammenførte. Det er i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år.

Desuden styrkes ordningen med et skærpet fokus på danskundervisning og skoledelen styrkes.

Ordningen er nævnt i regeringsgrundlaget og var en del af anbefalingerne, da reformkommissionen i maj kom med en række anbefalinger.

Regeringen er også på vej med en arbejdspligt til udlændinge.

– Samtidig er vi på vej med en arbejdspligt, der er målrettet mennesker med et integrationsbehov. Vores mål med både arbejdspligten og IGU’en er selvfølgelig, at langt flere udlændinge i Danmark bidrager og er selvforsørgende, siger Kaare Dybvad Bek.ANDRE LÆSER OGSÅ

VI ANBEFALER