Så meget fylder indvandrere i fængslerne

Der er en overrepræsentation af indvandrere og efterkommere i bandemiljøet og fængslerne. Det fremgår af en ny opgørelse fra Justitsministeriet over registrerede rockere- og bandemedlemmers herkomst.

39 procent af de registrerede medlemmer har enten ikke dansk statsborgerskab eller er ikke af dansk oprindelse.

– Det synes jeg selvsagt er dybt foruroligende. Og det understreger, at en velfungerende retspolitik hænger tæt sammen med en stram og ansvarlig udlændingepolitik, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

Til sammenligning har 16 procent af den danske befolkning over 15 år enten ikke dansk statsborgerskab eller er ikke af dansk oprindelse.

En anden opgørelse viser, at 44 procent af indsatte i danske fængsler og arresthuse er indvandrere, efterkommere eller udlændinge.

Den er fra Kriminalforsorgen og er udarbejdet med hjælp fra Danmarks Statistik. Tallene er fra 2023.

Opgørelsen viser derudover, at 66 procent af indsatte i Københavns fængsler er indvandrere, efterkommere eller udlændinge.

Som en del af regeringens bandepakke styrkes SSP-samarbejdet, så der kommer øget fokus på børn og unge i risiko for rekruttering til banderne. Det gælder også småbrødre til bandemedlemmer.

– Men der skal mere til. For udlændinge, der begår bandekriminalitet, skal så vidt muligt udvises af Danmark, og når de er udvist skal vi sikre, at de forlader landet så hurtigt som muligt, så de ikke ligger Danmark til last, siger Hummelgaard.

Regeringen har for nylig etableret en fast operativ myndighedsgruppe, som skal sikre, at udviste bandemedlemmer udsendes hurtigst muligt efter afsoning.

– Det håber jeg også er med til at sende et klart signal til kriminelle udlændinge om, at deres fremtid ikke er i Danmark, siger Peter Hummelgaard.