Regeringen hæver prisen på diesel

Illustrationsfoto

Dieselafgiften hæves med 50 øre per liter fra 2025.

Det fremgår af en aftale om deludmøntning af Grøn Fond, som regeringen har indgået med SF, De Konservative, Enhedslisten og De Radikale.

Der kompenseres ved midlertidigt at sænke udligningsafgiften, som er en tillægsafgift, dieselbilejere betaler.

Konkret afsættes 150 millioner kroner årligt i 2025 og 2026 til en midlertidig lempelse af udligningsafgiften.

Desuden afsættes der 250 millioner kroner årligt fra 2025-2028 til midlertidig nedsættelse af kilometerafgiften for lastbiler. Den nedsættes med 19 procent fra 2025-2027 og med 12 procent i 2028.

Cirka fem milliarder udmøntes i alt med aftalen frem mod 2030 – ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) til gavn for natur, miljø og klima:

– Frem mod 2030 investerer vi fem milliarder kroner, ud over det vi har afsat allerede. Det er et vigtigt bidrag til, at Danmark bliver et grønt og klimavenligt land, siger han.