Randers går tiggergang: Låner 375 millioner af regeringen

Nordic Waste - Arkivfoto

Regeringen giver dispensation til lån på 375 millioner kroner til Randers Kommune efter jordskreddet ved Nordic Waste.

Det oplyser Miljøministeriet. 

Pengene skal gå til oprydning og genopretning efter det store jordskred, der har skabt miljøudfordringer og en presset økonomi for kommunen.

– Med dispensationen til lånet giver regeringen en hjælpende hånd til Randers Kommune og til det arbejde, der fortsat pågår med at afværge og genoprette skaderne efter jordskreddet i Ølst, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Lånet bliver bevilget ud over de allerede tildelte knap 150 millioner kroner, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i marts.

Randers Kommune har kraftigt appelleret om hjælp fra staten. 

Oprydningen efter ødelæggelserne ved den lille by Ølst vil kunne true med at tømme kommunekassen fuldkommen, har borgmesteren og kommunaldirektøren fremført.

Hvis kommunen får tilbagebetalt midler fra Nordic Waste-konkursboet, vil lånet blive nedsat tilsvarende.

Sideløbende med lånet iværksætter regeringen en uvildig advokatundersøgelse af Randers Kommune.

Her skal det undersøges, om kommunen har begået fejl eller forsømmelser i myndighedsbehandlingen.

Kommunens løbende tilsyn med Nordic Waste og virksomhedens behandling af de store mængder jord har været under kritisk dækning.

Eksperter har kritiseret, at Randers Kommune ikke har kontrolleret og håndhævet miljøkrav over for virksomheden.

Det kan have været medvirkende til, at virksomheden opbevarede for meget jord, i forhold til hvad der er ansvarligt.

– Vi skal til bunds i sagen om, hvad der gik forud for jordskreddet i Ølst, så vi sikrer, det ikke sker igen. Vi skal have undersøgt, om kommunen har levet op til deres myndighedsansvar, siger Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

– Samtidig skal der laves en grundig gennemgang af lovgivningen, så vi sikrer, at reglerne virker, som de skal.

Hos Randers Kommune er meldingen, at lånet ikke er en endelig løsning.

– Jeg betragter muligheden for at låne op til 375 millioner kroner som en mellemfinansiering, siger borgmester Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Pengene kan hjælpe til på kort sigt, men kommunen fastholder, at virksomheden skal betale regningen og ikke borgerne i Randers.

– Lånemuligheden hjælper os med at undgå en akut situation med pengenød og kan finansiere perioden frem til, at vi sammen med staten og Kammeradvokaten kan stille forureneren til ansvar, siger borgmesteren videre.

Borgmesteren vil dog kun forholde sig yderst kortfattet til den advokatundersøgelse, der skal kortlægge kommunens håndtering af sagen.

– Det er fint med sådan en undersøgelse, siger Torben Hansen i meddelelsen. 

Borgmesteren har ikke kunnet stille op til interview.

Læs også: Voldsomt styrt: Dansker ude af touren