Politiaktion i Brønshøj – indtrængningshold på stedet

Søndag middag udspillede sig en større politiaktion i Brønshøj, hvor specialuddannet politi fra reaktionspatruljen skulle trænge ind i en lejlighed.
Med skarpladte automatvåben, skjolde og værktøj sneg de sig frem til lejligheden, hvor de skulle ind.
Efterfølgende ankom de civile efterforskere til stedet.