Oliespild i Vordingborg

19.10.20: Oliespild ved McDonald’s i Vordingborg mandag morgen.
Folk fra nærliggende byggeplads bistod indsatslederen med udlægning af kattegrus.