15. dec. 2021 - 13:51

Ny straffelov vedtaget: “Et kæmpe skridt i kampen for at stoppe stalking”Ofre for stalking skal have mere hjælp. Det er der bred enighed om i Folketinget, da det for nyligt blev vedtaget, at der skal indføres en ny selvstændig paragraf i straffeloven om kriminalisering af stalking.

Det skal nu være muligt at straffe stalking, uden at gerningsmanden på forhånd er meddelt et tilhold fra politiet. Samtidig skal straffen for stalking skærpes. Det mener Folketinget, der tirsdag den 14. december vedtog en ny selvstændig paragraf i straffeloven om kriminalisering af stalking.

Ifølge udspillet anslås det, at mellem 67.000 og 98.000 danskere, i alderen 18-74, udsættes for stalking hvert år. Ligeledes viser en undersøgelse, foretaget af Justitsministeriets Forskningskontor, at omtrent halvdelen af de personer, der udsættes for stalking, må ændre deres hverdagsrutiner på grund af stalkingen.

“Stalking er en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et enigt Folketing har vedtaget, at stalking fremover skal have en selvstændig bestemmelse i straffeloven, og at det skal kunne straffes med op til tre års fængsel. Det er et stort skridt i retning af at forbedre indsatsen og hjælpe ofrene for stalking, som vi ved er udsat for et enormt pres,” siger Justitsminister Nick Hækkerup.

Regeringen præsenterede i august udspillet ‘Bedre hjælp til ofre for stalking’ sammen Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet.

I udspillet har de fremsat i alt 14 initiativer, der skal gøre det nemmere for ofre for stalking at få hjælp og udvikle myndighedernes ressourcer til at behandle stalkingsager samt øge muligheden for behandling af stalkere.

Ét af de initiativer, der skal sikre dette, er den selvstændige kriminalisering af stalking i straffeloven.

Derudover har Regeringen og støttepartierne besluttet at give flere midler til Dansk Stalking Center med henblik på at udvide behandlingskapaciteten.

”En ny paragraf, der selvstændigt kriminaliserer stalking er et kæmpe skridt i kampen for at stoppe stalking. Vi er enormt glade og forventningsfulde. Vi ser også, at den næste vigtige opgave nu står for døren – nemlig at sikre håndhævelse af loven og at der følger den nødvendige viden og ressourcer med, så dem der skal håndhæve loven også har mulighed for at gøre det,” udtaler Lise Linn Larsen, der er direktør i Dansk Stalking Center, i en pressemeddelelse.

Eksempler på former for stalking. Fra danskstalkingcenter.dk
Statistik om stalking. Fra danskstalkingcenter.dkANDRE LÆSER OGSÅ