Nedstyrtningsfare ved dansk kyst

Nedstyrtningsfare ved dansk kyst Foto: Gribskov Kommune

Gribskov kommune oplyser søndag om at to nordsjællandske kystbyer er ramt af jordskred.

Gribskov kommune skriver i en pressemeddelse:

‘Kommunen var på besigtigelse den 22. februar efter en borgerhenvendelse om jordskred på skrænten ved Kystvej 5 i Holløselund, Vejby. Arealet, hvorfra jordskredet er sket, er ejet af kommunen og rummer ingen bygninger. Men der står et par udsigtsbænke, som er blevet afspærret, da hegnet er styrtet ned ad skrænten i forbindelse med jordskredet’.

Udover Kystvejen i Holløselund, er også Drosselvej i Vejby Strand blevet ramt af jordskred.

Et område er afspærret for at sikre sig at folk ikke kommer for tæt på den nedstyrtningstruet kant.

Gribskov kommune oplyser yderligere at der mandag vil blive opsat advarselsskilte ved begge steder.