22. feb. 2021 - 13:14

Nationalpark Thy – Danmarks første nationalparkNationalpark Thy er danmarks første nationalpark. Parken blev indviet 22. august 2008 og dækker over 24.370 ha land fra Hanstholm i nord til Agger Tange i syd. 

Nationalparken er sammensat af en mængde forskellig natur bla. klithede, kalkskrænter og mere end 200 små og store søer, samt skovarealer og strand. 

Annonce

Derudover er der en mængde forskelligt dyreliv, Kron og rådyr, flagermus, odder, grævling, sangsvaner, Trane, natravn og havørn m.m. Hedearealerne gør også nationalpark Thy ideelt for den ellers truede hugorm. 

Parken kan opleves enten på egen hånd, i bil, til fods eller med en guide der kan vise dig rundt. 
Det var på stranden i Vorupør at der i februar 2021 var en vildfaren hvalros, der gik i land. I vandet ses normalt rigeligt med sæler og marsvin.

For flere oplysninger om Nationalpark Thy se https://nationalparkthy.dk

Et dødt marsvin er skyllet i land
Sæler på jagt i vandet ud for Vorupør
Marsvin i vandet ud for Vorupør
En hvalros gik i land i Thy den 17. februar 2021


ANDRE LÆSER OGSÅ

VI ANBEFALER