MINDRE BRAND I EL INSTALLATION

18.06.20: Mindre brand i el-installation i Skottegården på Amager.