22. dec. 2021 - 12:02

Massiv kø for at komme til Sverige – husk coronapasDer er onsdag massiv kø for at komme ind i Sverige fra Danmark.

Seks ud af ni baner, man normalt kan benytte sig af til at krydse ind mod Sverige, er lukkede. Hvad årsagen til, at disse baner er lukkede, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Den 21. december indførte Sverige nye indrejserestriktioner. Den svenske regering har indført krav om negativ test/coronapas ved indrejse til Sverige for alle udenlandske statsborgere. De nordiske lande har tidligere været undtaget dette, men grundet den nye omikron-variant og de høje smittetal i de nordiske lande, så har man valgt at indføre krav om coronapas ligesom for andre lande i EU/EØS.

Derfor gælder disse krav for indrejse fra Danmark nu:

 • Er færdigvaccineret med en godkendt vaccine
 • Kan fremvise en negativ covid-19-test (PCR/antigen/LAMP/TMA), som ikke er over 72 timer gammel
 • Man kan vise, at man har gennemgået en infektion baseret på et tidligere positivt testresultat. Bevis for dette skal være udfærdiget tidligst 11 dage efter den positive test og er gyldig i højst 180 dage fra det første positive testsvar. 
 • På hjemmesiden for den danske ambassade i Sverige, er der denne oversigt over oplysninger om indrejse for danskere til Sverige:

  Oplysninger om coronavirus/COVID-19 til danskere vedrørende indrejse til Sverige

  Krav om coronapas ved indrejse til Sverige pr. d. 21. december
  Den svenske regering har valgt at indføre krav om coronapas for personer, som indrejser fra et af de nordiske lande – inkl. Danmark pr. d. 21. december. De nordiske lande har tidligere været undtaget for indrejseforbud, men henset til spredningen af Omikron og de høje smitteniveauer i de nordiske lande har man nu valgt at indføre krav om coronapas på linje med de øvrige EU/EØS-lande. 

  Ved indrejse gælder derfor krav om, at man enten:

  • Er færdigvaccineret med en godkendt vaccine
  • Kan fremvise en negativ covid-19-test (PCR/antigen/LAMP/TMA), som ikke er over 72 timer gammel
  • Man kan vise, at man har gennemgået en infektion baseret på et tidligere positivt testresultat. Bevis for dette skal være udfærdiget tidligst 11 dage efter den positive test og er gyldig i højst 180 dage fra det første positive testsvar. 

  Der gælder lempede krav for:

  • Personer som regelmæssigt passerer grænsen for at udføre arbejde eller studere i Sverige eller en anden stat, og som kan vise en negativ test for Covid-19, som er gennemført inden for en uge inden indrejse.

  Der er følgende undtagelser til indrejseforbuddet/kravet om coronapas: 

  • Personer under 18 år
  • Personer som bor i Sverige
  • Personer med tvingende familiemæssige årsager
  • Personer ved danske myndigheder eller andre danske offentlige organer som i embeds medfør/tjenstlig sammenhæng rejser via Sverige mellem Bornholm og en anden del af Danmark
  • Personer som transporterer gods og andet personale inden for transportsektoren
  • Personer som udfører, deltager i eller er genstand for sygetransporter. 
  • Personer som i Sverige skal gennemgå operation eller anden behandling, som ikke kan vente
  • Sømænd
  • Personer som passerer grænsen med henblik på rensdyrforvaltning
  • Personer som omfattes 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), bl.a. diplomater og konsulære embedsmænd som er ansat i Sverige af fremmede stater samt deres familie og ansatte. 
  • Personer som er særligt inviteret af Regeringskansliet
  • Personale inden for rammen for international politi- og toldsamarbejde eller samarbejde inden for redningstjenesten. 
  • Personer som har behov for international beskyttelse, eller som har andre humanitære grunde.