Lystfiskere anser havns jorddumpning i Kattegat som fangsttrussel

Aarhus Havns ønske om at smide 400.000 kubikmeter jord i havet ud for Sjællands Odde vækker ingenlunde begejstring hos interesseorganisationen for danske lystfiskere.

– Det er bare endnu et søm i den kiste, vi er ved at begrave vores havmiljø i, siger Morten Jacobsen, næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund, til TV 2 Øst.

Gennem flere år som lystfisker har han ifølge eget udsagn fulgt havets dyre- og planteliv.

Næstformanden mener, at havmiljøet er i knæ, og at det ikke har behov for yderligere belastning.

Den omtalte jord er havnebund, som bliver gravet op i forbindelse med Aarhus Havns kommende udvidelse.

Havnen har sendt en ansøgning til Miljøstyrelsen for at få lov til at smide jorden i havet mellem Ebeltoft og Sjællands Odde – altså i Kattegat.

Ifølge styrelsen kaldes den praksis for klapning. Jorden genanvendes ikke, men bortskaffes i stedet på havet.

Det kan være skadeligt for miljøet og kræver derfor tilladelse.

Stiig Markager, professor i havmiljø på Aarhus Universitet, fortæller til mediet, at den overskydende jord i sidste ende vil slå havdyrene ihjel.

Det gælder også, selv om forureningen af jorden ikke overskrider styrelsens retningslinjer, lyder det.

Af ansøgningen til Miljøstyrelsen fremgår det, at jorden indeholder giftstoffer, tungmetaller og det svært nedbrydelige fluorstof PFOS.

Selv mener Aarhus Havn, at en klapning vil være den løsning, som udleder mindst CO2.

Alternativet er at rense og genbruge jorden. Men det vil være dyrere og kræve mere tid, lyder det.

Klapningen i sig selv kommer ikke til at have stor betydning nu og her, mener næstformanden i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Men Morten Jacobsen fremhæver, at havmiljøets tilstand har gjort, at man “næsten slet ikke” kan fange fiskearter som fladfisk, rødspætter og isinger.

Også torskebestanden er skrumpet, siger han.