Landets udsatte skal nu betale: ‘Det er en skandalesag’

Bestyrelsesgruppen i Ballerup har netop meldt deres afgang fra madorganisationen

Landets største madspildsorganisation Stop Spild Lokalt med Rasmus Erichsen i spidsen indfører den 10. juni et håndteringsgebyr på 35 kroner i madoaserne på grund af underskud. Men det er faktuelt forkert, mener nu tidligere medlem af styremandsgruppen, Serhat Kücükkart.

Når økonomisk trængte borgere stiller sig i kø for at hente mad, der har overskredet sidste salgsdato, vil de fremover se frem til at betale 35 kroner for at fylde poserne op hos Stop Spild Lokalt.

Torsdag eftermiddag kunne stifteren af landets største madorganisation, Rasmus Erichsen, meddele sine frivillige og økonomiske trængte borgere, at organisationen endegyldigt indfører et håndteringsgebyr på 35 kroner den 10. juni. Beslutningen er baseret på en årlig historie med underskud i foreningerne:

‘Økonomien i dag hænger desværre ikke sammen. Virkeligheden er i dag, at vores fantastiske frivillige betaler mange udgifter ud af egen lomme, herunder benzin handsker, plastikposer mm., og det er ikke rimeligt,’ skriver stifter Rasmus Erichsen på Stop Spild Lokalt Facebook.

Gebyr skal sikre madorganisations overlevelse

Han understreger, at beslutningen udelukkende er taget for at sikre madoasernes overlevelse i fremtiden, selvom han godt er klar over, at det nye tiltag kan skabe udfordringer for økonomisk trængte borgere:

‘Det er nødvendigt at indføre et gebyr for at få vores organisation til at køre rundt. Både for at kunne holde de nuværende madoaser åbne og for at kunne åbne endnu flere madoaser, der kan hjælpe endnu flere. Vi er klar over, at der vil være nogen, der ikke har råd til at betale de 35 kroner, men der kan kommunen og lokale frivillige komme på banen og hjælpe,’ forklarer Rasmus Erichsen videre.

Men den forklaring køber nu tidligere medlem af styremandsgruppen, Serhat Kücükkart, ikke. I sin tid som frivillig har han ikke hørt om omfattende økonomiske vanskeligheder:

‘Rasmus Erichsen siger, at der i mange år har været foreninger, som har været baseret på underskud. Det er faktuelt forkert. Vi har haft en eller to foreninger, som har haft økonomiske udfordringer. Men der har på intet tidspunkt, mens jeg har siddet i styremandsgruppen været udtryk for at foreninger mangler økonomi,’ siger Serhat Kücükkart.

Til det svarer Rasmus Erichsen skriftligt til Presse-fotos.dk, at økonomi for madoaserne ikke har været drøftet i styregruppen, da det ikke er deres opgave at varetage den del.

‘De er på den konkrete drift i forhold til afhentning/uddeling af varer. Derudover er der langt flere end 2 Madoaser, som kører med underskud og kæmper med økonomien, desværre,’ skriver han.

Kommercielle interesser og manglende transparens

Serhat er derimod overbevist om, at beslutningen er taget inden for et kommercielt grundlag. Ifølge ham har der manglet en transparens fra ledelsens side omkring økonomien i organisationen:

‘Vi har rigtig mange foreninger, som er meget bekymrede og stiller sig uforstående overfor de godkendelser, der har været. Både i forhold til omkostninger forbundet med vedligeholdelse og drift af organisationen, men også en redegørelse for, hvad Rasmus’ løn er,’ uddyber Serhat Kücükkart.

Til det svarer Rasmus Erichsen således:

‘Serhat har selv været dirigent på en af vores generalforsamlinger, hvor regnskaber jo skal godkendes. Heri har han også haft fuld adgang til at se løn til undertegnede, samt der ligger regnskaber offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside. Også det referat og vedtægter, han har underskrevet som dirigent’

Serhat er derimod bekymret for, at man fremadrettet vil drive Stop Spild Lokalt som en socialøkonomisk virksomhed for dernæst på et senere tidspunkt at sælge den:

‘Vi mangler ikke nogen økonomiske midler. Men det, jeg kan konstatere, er, at det er blevet til noget kommercielt. Jeg er ikke i tvivl om, han gør det på grund af en økonomisk gevinst. Han påstår, at Salling Group bakker op om gebyret, men de kender slet ikke noget til aftalen. Jeg er så ked af det her, for man opkræver midler fra borgere, som er økonomisk udfordret, og det er ikke i orden,’ afslutter han.

Til det svarer Rasmus Erichsen:

‘Hvis vi lykkedes med at blive en Socialøkonomisk virksomhed, har vi ikke mulighed for at sælge organisationen. Det er blot et stempel, man får på sig og vi er stadig en forening med en generalforsamling som øverste myndighed’.

Faktuelt forkert, siger stifter

Stifter Rasmus Erichsen stiller sig uforstående overfor Serhat Kücükkarts udtalelser og kan ikke forstå, hvorfor han påstår, han har været en del af bestyrelsen. Ifølge Rasmus Erichsen har Serhat Kücükkart slet ikke siddet i nogen bestyrelse.

‘Serhat har aldrig siddet i hovedbestyrelsen eller nogen bestyrelse i Stop Spild Lokalt. Lokalafdelingen i Ballerup har været et P-nummer uden en bestyrelse også,’ siger han.

Han mener heller ikke, at madoaserne har været drøftet i styregruppen, og desuden hævder Rasmus Erichsen, at Serhat Kücükkart har haft fuld adgang til at se løn og andre regnskaber:

‘Serhat har selv været dirigent på en af vores generalforsamlinger, hvor regnskaber jo skal godkendes. Heri har han også haft fuld adgang til at se løn til undertegnede, samt ligger der regnskaber offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside. Og hvis vi lykkedes med at blive en Socialøkonomisk virksomhed, har vi ikke mulighed for at sælge organisationen. Det er blot et stempel, man får på sig, og vi er stadig en forening med en generalforsamling som øverste myndighed,’ uddyber stifter Rasmus Erichsen.

Serhat Kücükkart er blevet forholdt kritikken, men er uenig i Rasmus Erichsens udtalelser.

Onsdag aften meddelte Serhat Kücükkart, at han sammen med en række frivillige fra Ballerup Kommune har trukket sig fra organisationen på grund af bestemmelsen om gebyret.

Serhat Kücükkart har i øvrigt følgende udtalelse, som Presse-fotos.dk bringer her:

‘Undertegnede har ikke været en del af Hovedbestyrelsen, men jeg har været menigt medlem af Styremandsgruppen. Det er et organ i organisationen som sikrer, at alle beslutninger er transparente og inviterer til inddragelse blandt de øvrige foreninger og frivillige. 

Rasmus Erichsen har på intet tidspunkt nævnt eller løftet sløret for denne beslutning, hvorfor det udelukkende kan tolkes som værende en økonomisk gevinst. Ligeledes er jeg af den opfattelse, at flere foreninger efterfølgende udtrykkeligt har nævnt, at de ikke deler analysen om underskuddet. 

Stop Spild Lokalt er drevet af frivillige hænder, og det bør altid handle om, at vi er bæredygtige i alle aktiviteter. Derfor finder jeg det også stærkt kritisabelt, at man ønsker implementering af arbejdsbiler hos alle madoaser, som er blandt argumenterne for håndteringsgebyret. 

Hvis det viser sig, at vores foreninger har givet udtryk for dette eller rejst det, havde vi fundet en løsning, ligesom vi gør med andre spørgsmål og udfordringer. Vi finder løsninger med den enkelte frivillig.’