Kun fire livstidsfanger er blevet prøveløsladt på ti år

I perioden fra 2013 til 2023 er fire livstidsfanger blevet løsladt på prøve. En af dem begik ny kriminalitet

Fængsel på livstid er lovens strengeste straf, og mens domstolene stadig oftere vælger at tage denne i brug, så går der lang tid imellem, at en livstidsfange bliver prøveløsladt.

Inden for de seneste ti år er det kun sket fire gange.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Folketingets Retsudvalg, hvor Dansk Folkepartis Peter Kofod har spurgt til antallet.

Straffen fængsel på livstid gives i sager om særdeles alvorlig kriminalitet. Indtil for relativt få år siden blev straffen kun taget i brug i forbindelse med de mest alvorlige drabssager, hvor der var flere ofre, eller hvor ofret havde været udsat for grove seksuelle overgreb.

Blandt de mest kendte livstidsdømte i nyere tid kan blandt andet nævnes Peter Lundin, som i 2001 blev dømt for drabet på Marianne Pedersen og hendes to sønner.

En anden er Marcel Lychau Hansen, kendt som “Amagermanden”, der i 2011 blev dømt for to drab og en række voldtægter.

De afsoner begge fortsat deres domme.

Er man idømt fængsel på livstid, kan man tidligst håbe på prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Får man afslag, kan man efter 14 års afsoning hvert år indbringe sagen for retten.

Prøveløsladelse kan kun komme på tale, hvis myndighederne vurderer, at det er forsvarligt. Man vurderer blandt andet, om der er risiko for, at den pågældende vil begå nye forbrydelser.

I svaret fra justitsministeren fremgår det, at én af de fire, som blev prøveløsladt i perioden fra 2013 til 2023, blev dømt for at begå ny kriminalitet inden for fem år efter løsladelsen.

Mens livstidsstraf for 10-20 år siden kun var noget, man så en gang eller to om året, så er det anderledes i dag. Det skyldes blandt andet strafskærpelserne på bandeområdet.

I juni blev hele fem mænd i samme sag idømt fængsel på livstid i forbindelse med to drab og et drabsforsøg begået under et bandeskyderi på en P-plads i Kalundborg. De har alle anket til Østre Landsret.

To andre mænd er i øvrigt tiltalt i samme sag og står efter alt at dømme til samme straf, hvis de findes skyldige senere i år.

For knap to år siden oplyste daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) til retsudvalget, at en livstidsdømt i gennemsnit afsoner 17 år inden prøveløsladelse.

Den længst siddende livstidsfange i Danmark er Naum Conevski, der i 1984 blev anholdt og siden dømt for at have dræbt to 16-årige drenge på Femøren på Amager. Han afsoner fortsat sin dom.

Det er ikke oplyst, hvem de fire livstidsfanger er.

/ritzau/