Kulturarv på private hænder skal sikres med redningsplaner

Efter branden i Børsen skal kunstgenstande i private hjem og sikres med værdiredningsplaner

Der skal fremover laves værdiredningsplaner i tilfælde af brand i private ejendomme.

Det fortæller kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et pressemøde ved Nationalmuseets magasiner i Vinge.

Her gives en status på den kunst og kulturarv, der blev reddet ud af Børsen i forbindelse med branden den 16. april 2024.

– Hvis man i dag får støtte fra staten som museum, så er man tvunget til at have en værdiredningsplan. Men der er rigtig meget kulturarv, der er på private hænder.

– Det er sund fornuft at opfordre mennesker, der ejer værdifuld kunst, til at have en redningsplan, siger Jakob Engel-Schmidt.

En værdiredningsplan – eller brandredningsplan – er en plan over, hvilke genstande der skal reddes først i tilfælde af brand, samt hvordan redningen skal forløbe.

Slots- og Kulturstyrelsen vil række ud til ejerne og stille sig til rådighed til at hjælpe med at lave værdiredningsplanerne, fortæller ministeren.

Men borgere, der selv vurderer, at de har en kunstgenstand af særlig national betydning, opfordres også til selv at række ud til ministeriet.

Dertil vil kulturministeren igangsætte et samarbejde med social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at opdatere brandreglerne på området og styrke brandsikkerheden i fredede og historiske ejendomme.

I alt 350 af Børsens kulturgenstande blevet reddet ud. Heraf er 170 malerier opmagasineret i Vinge.

/ritzau/