08. okt. 2020 - 17:36

Kraftig brand i Frederikssund