Københavneres tryghed om natten højest i 15 år

Når københavnerne bevæger sig rundt efter mørkets frembrud, har de aldrig følt sig mere trygge.

Fire ud af fem københavnere føler sig nemlig trygge i aften- og nattetimerne.

Det viser Københavns Kommunes nyeste tryghedsundersøgelse.

Det er det højeste tryghedsniveau i de sidste 15 år, hvor kommunen hvert år har målt trygheden.

Desuden er den generelle tryghed i hovedstaden steget. I 2024 føler 88 procent sig trygge i deres nabolag. Det er det højest målte niveau siden 2016.

– Ingen frihed uden tryghed. Derfor skal København være en tryg by for alle – uanset hvor du bor og på hvilket tidspunkt af døgnet, du bevæger dig rundt, siger Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), i meddelelsen.

– Derfor er jeg stolt af, at fire ud af fem københavnere nu føler sig trygge i aften- og nattetimerne, og at den generelle tryghed også stiger, fortsætter hun.

Undersøgelsen viser, at trygheden for mænd og kvinder generelt er på samme niveau.

Der er dog fortsat flere mænd end kvinder, der føler sig trygge i aften- og nattetimerne, selv om udviklingen ifølge kommunen går den rigtige vej.

Trygheden i de forskellige nabolag er generelt høj, men i 5 ud af 13 bydele føler færre end 85 procent sig trygge.

– Der er stadig områder, hvor for mange københavnere føler sig utrygge. Derfor er det afgørende, at vi bliver ved med at forebygge organiseret kriminalitet og fastholde de gode indsatser, vi har opbygget igennem årene, siger Sophie Hæstorp Andersen.

De fem mindre trygge bydele drejer sig om Christianshavn, Bispebjerg, Indre Nørrebro, Brønshøj-Husum og Amager Øst.

Ifølge undersøgelsen er det særligt bekymringen for tilstedeværelsen af rocker- og bandeaktivitet, der fylder for borgernes tryghedsfølelse i området.

Et stort uheld skaber lige nu kaos i myldretrafikken på en motorvej. Læs den historie her.