06. feb. 2024 - 18:03

Kloakvandet løbet ud i marker og kældre: Flere oversvømmetEfter kraftig regn det seneste døgn er der storee konsekvenser for veje, marker og ikke mindst kloakker, der bliver oversvømmet.

På Engvej i Bylderup Bov er der kommet så meget vand, at kloakkerne er løbet over. Det strømmer med vand fra klokkerne og det kommer også op ad brønddækslerne i området.

Markerne i området ligger helt under vand og flere huse har fået oversvømmede kældre, men det har også miljømæssige konsekvenser.

Kloakvandet er steget så meget, at mange liter er løbet ud Slogs Å, som løber på tværs af åen.

Kommunen er orienteret om problemet, og der skal nu arbejdes på at få pumpet de mange tusind liter vand.