21. sep. 2020 - 15:47

kemikalieulykke i Århus21.09.20: Ringvej syd i Aarhus har eftermiddagen igennem været spærret for trafik på grund af brandvæsen og miljøvagts arbejde i området.
Der skulle saneres under og på en lastbil mens der skulle flyttes en 1000 liters tank indeholdende ukendt kemikalie