Kæmpe brand: ‘Advarsel – Gå indenfor og luk alle vinduer og døre’

Politiet advarer lige nu i et større område omkring en massiv brand i et skib.

‘Der er udbrudt brand i skib i Køge havn, og du befinder dig i et potentielt fareområde. Gå indenfor. Luk alle vinduer og døre’

Sådan lyder beredskabsbeskeden, man muligvis har modtaget omkring Køge.

Røgen vælter ind over byen fra en kraftig brand, der er brudt ud i et skib på havnen.

Massiv røgudvikling fra båden.

‘Der er ild i skib hvorfra der siver sundhedsskadelig røg ind over Køge By – Der er udsendt sirenevarsel’

Sådan skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en beredskabsmeddelelse.

Advarslen vedrører borgere i området vest for Nordhavnvej.

‘Personer i det berørte område skal søge indendøre og lukke døre og vinduer eller søge væk fra brandrøgen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde’

OPDATERING: Kæmpe brand i skib: ‘Kan være svært at hente børn’