Iraker knuste uskyldig mands kranie med golfkølle: Undgår udvisning

En 26-årig mand blev slået med en golfkølle af en udenlandsk statsborger, som er født og opvokset i Danmark

En 19-årig irakisk voldsmand skal ikke udvises af Danmark, fastslår Højesteret i en dom fredag.

Både i by- og landsret blev han dømt til udvisning i en sag om et groft overfald begået på en multibane ved Nyringen i Risskov i Aarhus i august 2022.

Manden var 17 år, da han blandt andet slog sig offer i hovedet med en golfkølle.

Offeret var en 26-årig mand. Det hele begyndte med, at manden fik stjålet sit løbehjul, som var parkeret foran en kiosk. Han opdagede, at en gruppe personer ved multibanen i nærheden stod med hans løbehjul.

Han konfronterede dem, og det resulterede i det voldsomme overfald. Den 26-årige brækkede flere ribben og fik kraniebrud.

Anklagemyndigheden rejste tiltale efter straffelovens strengeste voldsbestemmelse, som er den, der også anvendes, når personer afgår ved døden, men hvor der ikke er tale om et decideret drab.

Bestemmelsen taler om grov vold under særdeles skærpende omstændigheder, men hverken byret eller landsret ville i sin tid dømme efter den. Det blev i stedet til en dom for grov vold.

I byretten blev gerningsmanden idømt en straf på tre års fængsel. Han blev desuden udvist af Danmark med et forbud mod at rejse ind i landet i 12 år. En anden mand blev også dømt.

I landsretten blev den anden mand frifundet, mens gerningsmanden fik nedsat sin straf til fængsel i to år og to måneder. Udvisningen stod også ved magt, men indrejseforbuddet blev ændret til kun at gælde i seks år.

Den 19-årige ankede imidlertid spørgsmålet om udvisning til Højesteret. Han mente, at fordi han var født og opvokset i Danmark og derfor havde en stærk tilknytning, så ville en udvisning være i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Og det er Højesteret enig i.

I dommen skriver retten, “at der ikke foreligger sådanne meget tungtvejende grunde, som efter Menneskerettighedsdomstolens praksis kræves for at kunne udvise en udlænding, der er født i værtslandet, for kriminalitet begået som mindreårig”.

Højesteret har dog valgt at idømme den 19-årige en advarsel om udvisning. Det betyder, at han ved en eventuel ny dom risikerer at blive udvist.

/ritzau/

Illustrationsfoto