Klippede vinger af ænder og fodrede dem til rovdyr: Brødre dømt for dyrplageri

To fjerkræavlere fra Løvel ved Viborg er mandag blevet idømt fængselsstraffe og frakendt retten til holde dyr, oplyser Retten i Viborg.

Dommen mod brødrene Per og Ole Jensen Vorre er faldet i en omfattende som om blandt andet brud på lov om dyrevelfærd. Begge er idømt et halvt års fængsel i sagen.

Tre selskaber, som brødrene er involveret i på enten ejer- eller direktionsniveau, er også dømt i sagen. Selskaberne skal sammenlagt betale bøder for 128.000 kroner.

Da behandlingen af sagen blev indledt ved Retten i Viborg i efteråret blev brødrene præsenteret for anklagemyndighedens beskyldninger.

De drejede sig blandt andet om, hvordan ænder skulle have fået klippet deres vinger af, hvorefter de blev anbragt i bure i en mose som lokkemad for rovdyr.

Eksemplet er bare et blandt flere fra sagens anklageskrift på den mishandling af dyr, som brødrene har været anklaget for, men som de har nægtet sig skyldige i.

Ud over anklagerne om brud på dyrevelfærdsloven har mændene også været under anklage for ikke at have levet op til de krav, som skal imødegå risikoen for spredning af sygdomme til vilde fuge, for eksempel fugleinfluenza.

Retten i Viborg har over for Ritzau indtil videre kun oplyst dommens konklusion. De nærmere præmisser, herunder hvad mændene nøjagtig er dømt for, er endnu ikke offentliggjort.

Af dommens konklusion fremgår imidlertid ordlyden af den rettighedsfrakendelse, som rammer brødrene:

– De tiltalte Ole Jensen Vorre og Per Jensen Vorre frakendes for bestandigt retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr eller i det hele at beskæftige sig med dyr, lyder det i dommen.

Rettighedsfrakendelsen gælder for bestandig.

Også Ole Jensen Vorres selskab, Vorre Vildt ApS, er blevet ramt af en rettighedsfrakendelse. Den går på retten til at beskæftige sig med dyr og gælder “indtil videre”.

Brødrene har nu to uger til at beslutte, om de vil anke dommen til Vestre Landsret.