23. mar. 2022 - 11:14

Hovedstadens Beredskab overdrager ambulancedriften efter massiv medarbejdermangelEt stadigt stigende problem med mangel på ambulancereddere fører nu til, at Region Hovedstadens Akutberedskab overtager al ambulancedrift fra Hovedstadens Beredskab allerede fra d. 1. juni 2022.

Overdragelsen sker efter Hovedstadens Beredskab tabte ambulanceudbuddet, hvilket har skabt stigende medarbejdermangel i virksomheden.

På grund af den massive medarbejdermangel har ambulanceområdet oplevet øget pres. Regionsrådet og Hovedstadens Beredskab har derfor indgået en aftale om overdragelse for at sikre ambulancedriften og rekrutteringen af personale.

Tre ud af ti medarbejdere har sagt op

Oprindeligt skulle Hovedstadens Beredskab stoppe med at køre ambulance til februar næste år, når den oprindelige kontrakt ophører.

Tre ud af ti medarbejdere har dog forladt selskabet inden for de seneste måneder, og det er derfor blevet tiltagende sværere at få vagtplanen til at hænge sammen – trods en stribe initiativer.

“Vi hjemtager ambulancedriften før tid for at skabe stabile rammer og afklaring for ambulancepersonalet, som vi håber vil vælge at arbejde i regionens nye ambulancetjeneste,” siger regionrådsformand Lars Gaardhøj.

Fokus på sikker overdragelse

Når Hovedstadens Beredskab overdrager ambulancedriften, sker det i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab.

“Ambulancetjenesten er en vital samfundsfunktion, så det har været vigtigt for os i Hovedstadens Beredskab at medvirke til en sikker overdragelse af opgaven. Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstaden samarbejder konstruktivt om virksomhedsoverdragelsen. Vi har i Hovedstadens Beredskab i rigtig mange år leveret ambulancetjeneste på et højt niveau, og overgangen skal være med til at sikre stabilitet,” siger bestyrelsesformand for Hovedstadens Beredskab, borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S).

Samtidig lægger Hovedstadens Beredskab vægt på, at det nuværende ambulancepersonale kan blive afklaret om deres fremtidige arbejdsforhold.

Derfor bliver der også lagt op til, at ambulancepersonalet omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for ambulanceuddannede medarbejdere i Akutberedskabet.

Konstitueret direktør i Akutberedskabet Jonas Egebart ser således frem til at byde de nye ambulancemedarbejdere velkommen.

“Vi har respekt for den store opgave, som vi skal løse sammen med Hovedstadens Beredskab for at blive klar til overdragelsen af vores kommende kollegaer i Akutberedskabet. Vi vil samarbejde tæt både før og efter overdragelsen for at give ambulancepersonale fra Hovedstadens Beredskab en rigtig god overgang til regionens ambulancetjeneste. Det er en stor opgave at få overdraget ambulancekørslen otte måneder tidligere end planlagt, og derfor vil alt ikke være perfekt fra den første dag,” siger han.

Arkivfoto.