Griseproducent mishandler dyr: Nyt i sagen

Retten i Holbæk fandt i dag en 65-årig mand skyldig i flere gange at have udsat et stort antal af grisene på sin gård for uforsvarlig behandling – i flere tilfælde havde behandlingen karakter af mishandling.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi rejste tiltale mod manden efter at Fødevarestyrelsen ved en række kontrolbesøg på mandens besætning havde konstateret, at flere af dyrene led af en række lidelser som led- og hjernebetændelse, brok og bylder.

Nogle af dyrene var afmagrede og andre havde desuden alvorlige halebid og manglede øre og hale, så muskler og knogler var blottede. Flere af dyrene måtte som følge af Fødevarestyrelsens tilsyn straksaflives, skriver politikredsen i pressemeddelelsen.

De skriver også, at manden blev straffet med fængsel i 1 år, hvoraf 6 mdr. skal afsones. Resten betinges af en prøvetid i 1 år. Han fik desuden en tillægsbøde på 100.000 kr og blev frakendt retten til at beskæftige sig med produktionsdyr for bestandigt.

Ved tilsynene blev det konstateret, at der var adskillelige syge dyr, der ikke var anbragt i sygesti og der ikke var beskæftigelsesmateriale i stierne. Regler om medicinregnskab og håndtering af døde dyr var heller ikke fulgt. Ved flere af tilsynene blev det også konstateret, at der var huller i betongulvet, som udgjorde en risiko for grisene.

Besætningsejeren fra Kalundborg har under sagen nægtet sig skyldig.

Manden blev midlertidigt frakendt retten til at holde dyr i december 2023, hvorefter besætningen blev lukket ned.

“Der er tale om en særdeles alvorlig sag om produktionsdyr, der udsættes for en groft uforsvarlig behandling. Igen og igen kunne myndighederne konstatere, at dyrene gik under forhold, der var meget kritisable. Vi har med dommen i dag nu fået stoppet mandens muligheder for at beskæftige sig med dyr”, siger specialanklager Camilla Meding fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Dommen blev afsat i dag kl. 13.00, og den 65-årige har nu tid til at beslutte, om han vil anke sagen.

Circle K har netop åbnet op for en en vanvittig mulighed. For mange kan det beskrives som en drøm. Læs historien her.