14. jan. 2022 - 11:58

Gladsaxe Kommune maler byen rød for flagermuseneNår mørket har lagt sig, lyser vejene i Gladsaxe Kommune klart rødt op til ære for en flagermuskoloni, der bor ved Skovbrynet på Frederiksborgvej.

Det røde lys skal nemlig minimere gener for flagermusene og biodiversiteten i området.

Forskning på området peger på, at belysningen på vejene påvirker adfærden for de fleste arter af flagermus.

“Vi har ønsket en belysning, der påvirker flagermusene og naturen mindst muligt, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Ingen lys eller slukket lys ville være det bedste lys for flagermusene, men da det ikke er muligt, er rødt lys det bedste, og det har vi så valgt på den den del af strækningen, hvor flagermusene bor,” siger vejingeniør Jonas Jørgensen fra Trafik og mobilitet i Gladsaxe Kommune.

Årsagen til at lyset er blevet rødt fremfor grønt eller blåt skyldes lysets bølgelængde. Det viser et hollandsk forskningsprojekt.

Blåt, grønt og hvidt lys indeholder nemlig korte bølgelængder, som ser ud til at påvirke flagermusenes aktivitet og adfærd i højere grad. Rødt lys indeholder derimod længere bølgelængder og påvirker i langt mindre grad flagermusene. Det røde lys er samtidig det bedste lys for de fleste arter af flagermus, når de jager føde.

Samtidig indfører kommunen også en række forbedringer på trafikale knudepunkter, der skal gøre trafikken endnu mere sikker for bilister og cyklister.

“Som Verdensmålskommune ønsker vi at gå foran med at sikre de bedste forhold for både dyr, mennesker og biodiversiteten. Projektet her er netop et godt eksempel på, hvordan vi på en intelligent måde kan balancere krav om trafiksikkerhed og fremkommelighed med dyrevelfærd og biodiversitet,” siger borgmester Trine Græse.