27. nov. 2023 - 18:59

Frank Tessin får 14 års fængsel i kæmpe kokainsagGemt i kasser bag ellers helt og aldeles lovlige møbler blev først kilovis af kokain og siden mere end 1000 kilo hash i lastbiler kørt fra Danmark til Norge.

Der var narko for millioner af kroner, men den pris en 45-årig mand må betale, udmåles i en noget anden valuta, nemlig år – nærmere bestemt 14 af slagsen.

Straffen på 14 års fængsel til sagens hovedmand, 45-årige Frank Sig Tessin, er udmålt i forbindelse med en dom mandag i Vestre Landsret og svarer til den straf, som Retten i Horsens nåede frem til i januar.

Ved den lejlighed blev to andre mænd idømt henholdsvis fire års fængsel og to års fængsel i sagen.

Frank Tessin ankede dengang byretsdommen med påstand om frifindelse, men han formåede ikke at overbevise de tre landsdommere og de tre domsmænd, som udgjorde retten om sin uskyld.

Tessin blev ifølge en pressemeddelelse fra Vestre Landsret fundet skyldig i samme omfang som i byretten, og landsretten tillagde det ikke afgørende betydning, at myndighederne i Norge havde opgivet at strafforfølge Tessin.

Narkosmuglingen, som sagen drejer sig om, fandt sted af flere omgange. I november og december 2019 arrangerede Tessin to lastbilture med afgang fra Horsens-egnen med retning mod Norge, hvor der sammenlagt blev smuglet 24,4 kilo kokain.

I perioden fra december 2020 og til september året efter var Tessin manden bag en lang række ture, hvor lasten ud over møbler var hash. Den samlede mængde løb op i 1200 kilo.

Sagen udspringer af et efterforskningssamarbejde mellem dansk og norsk politi, der blev sat i værk i 2018 under navnet “Operation Hubris”. Samarbejdet har kastet flere sager og domfældelser af sig.

De første anholdelser skete i januar 2020. Her blev to mænd fra Østjylland anholdt og varetægtsfængslet. I april og juni samme år blev de idømt henholdsvis 13 og 8 års fængsel.

Dengang lød det, at de blot spillede mindre roller i smuglerkæden, og i oktober 2021 og januar 2022 blev flere anholdt. En af dem var Frank Sig Tessin, som blev fængslet på en mistanke om smugling af 24,4 kilo kokain og 300 kilo hash, altså lidt mindre end han endte med at blive dømt for.

Både i Danmark og Norge er flere personer blevet dømt i sagskomplekset.

Frank Tessin kan umiddelbart ikke anke sin landsretsdom til et højere retsinstans. Det vil kræve en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, hvis han skal have lov til at føre sagen for Højesteret.