17. jan. 2024 - 8:36

Forbud mod sex med personer under 18 årEt nyt lovforslag vil udvide forbuddet mod seksuelle relationer med personer under 18 år, som en gerningsperson har et særligt ansvar for, i Grønland.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Lovforslaget fremsættes onsdag af justitsminister Peter Hummelgaard (S) efter ønske fra den grønlandske regering, Naalakkersuisut, og rummer også flere tiltag, der skal styrke indsatsen mod seksuelle overgreb og digitale krænkelser.

– Seksuelle overgreb mod børn og unge er en af de værste forbrydelser, der findes. Vi skal slå hårdt ned på seksuelle overgreb af enhver art – det gælder også de digitale børnelokkere, så børn og unge kan færdes trygt på nettet, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

Forslaget vil udvide forbuddet mod seksuelle relationer med personer under 18 år til også at gælde sted- og plejeforældre i Grønland samt personer betroet med undervisningsansvar.

Justitsministeren vil også indføre en selvstændig bestemmelse om grooming i det grønlandske retssystem. Det kan være situationer, hvor en person opbygger et tillidsforhold til et barn eller en ung med det formål at begå seksuelle overgreb mod vedkommende.

Opdateringer af det grønlandske retssystem skal ske gennem det danske Folketing.

– Vi har løbende – i tæt samarbejde med Grønland – sat ind med en række initiativer for at styrke retssikkerheden i Grønland, siger Peter Hummelgaard.

– Det er mit håb, at lovforslaget her, i tillæg til andre initiativer, vil bidrage til at mindske antallet af seksuelle overgreb og digitale krænkelser i fremtiden og gøre en forskel for børn og unge i Grønland.

Lovforslaget vil også gøre gældende i Grønland, at det falder under voldtægtsbestemmelsen, hvis en person over 22 år har samleje med en person under 15 år.

Hvis lovforslaget vedtages, ventes loven at træde i kraft den 1. juli 2024, skriver ministeriet.