Flere regler i fængsler skal holde indsatte i stram snor

Fire nye disciplinærstraffe bliver fra mandag en del af hverdagen på landets fængsler og i arresthuse.

Det oplyser Kriminalforsorgen.

– Et fængsel har brug for at kunne sanktionere de indsatte, som ikke overholder de spilleregler, der er, og når de skaber utryghed for vores personale og andre indsatte, siger Lea Bryld, institutionschef for Københavns Fængsler.

Bryder de indsatte de ordens- og sikkerhedsmæssige regler, kan de fremover straffes ved at få begrænset deres brevudveksling, brug af telefon og ret til besøg samt få udgangsforbud.

Det er et mål med de nye regler, at brugen af strafcelle bliver mindsket.

Ønsket kommer på baggrund af, at den indsatte i en strafcelle er isoleret. Det ved man har store skadevirkninger, siger institutionschefen.

På spørgsmålet om, hvorvidt man risikerer, at flere regler vil skabe mere modstand fra de indsatte, svarer Lea Bryld:

– Jeg tror, at de indsatte er glade for, at brugen af strafcelle begrænses. Og når det sker, er de også klar over, at vi skal have nogle andre værktøjer, som de kan gribe i.

– Jeg tror også, at mange indsatte kan se en ide i, at vi har nogle spilleregler i fængslerne og arresthusene. Noget af det her kommer også dem til gode, i forhold til at lave sanktioner når de laver vold og trusler mod hinanden. 

Brugen af strafcelle har tidligere været kritiseret af blandt andet Højesteret. 

70-75 tidligere indsatte krævede desuden kompensation for fejlbrug af strafcelle i sommeren 2022.

Med de nye regler følger, at betjentene er uddannet i, hvornår de skal bruge hvilke sanktioner. 

Samtidig er der lagt op til, at betjente i højere grad får mulighed for at bruge deres faglige skøn ifølge Lea Bryld.

– Der er lavet forskellige værktøjer, så betjentene har noget at læne sig op ad, når de giver sanktioner, siger hun. 

Som en del af det nye disciplinærstrafsystem bliver der indført en konsekvensordning. 

Kan en indsats ikke tilpasse sig reglerne og gentagne gange bryder dem, vil der ved hver tredje regelbrud kunne gives en yderligere straf.

– Hvis du bliver ved med at lave nogle overtrædelser af de spilleregler, som er i fængslet, så er der med det nye konsekvenssystem mulighed for at lave en mærkbar og markant sanktion, siger Lea Bryld.

Kriminalforsorgen har i forvejen mulighed for at give de indsatte bøder, men fra mandag fordobles niveauet for bøder til 846,30 kroner.

De nye regler om besøg, brevudveksling og brug af telefon gælder ikke de indsattes nærtstående.