Fiskedød i sø på vestegnen

23.08.20: Hundredevis af fisk ligger døde i sø ved Rebæk Søpark efter iltsvind i varmen.