First respondere genopliver person

05.09.20: First Respondere fra Beredskab Øst genoplivede igår en person med hjertestop. 75 assistancer og 4 gange med succesfuld genoplivning før akutberedskabets ankomst siden juni 2019.