Færdselsuheld på Hillerød-motorvejen: Frakørsel er spærret!

Der er mandag eftermiddag sket et færdselsuheld på Hillerød-motorvejen, der giver lang kø.

Vejdirektoratet skriver på trafikinfo.dk:

“Mod Forbindelsesrampe, Hillerødmotorvejen mellem motorvejskryds Klausdalsbrovej og motorvejskryds Gladsaxe <20>. Uheld i frakørselssporet, politi og redningsmandskab er på stedet, rednings- og oprydningsarbejdet forventes tidligst afsluttet kl. 17:10.”

DR P4 skriver på Twitter:

“Politi og redning er fremme på stedet, og der er nu spærret for jer, der vil benytte frakørslen i sydgående retning mod Motorring 3 syd- og nordgående.”