Færdselsuheld: Kø-kaos ved motorvej!

Der er opstået kæmpe kø-kaos på Avedøre Havnevej, hvor der er tilkørsel til Køge Bugt Motorvejen ved Avedøre Holme-afkørslen.

Vejdirektoratet skriver på traikinfo.dk:

“Tilkørsel Avedøre Holme

I krydset før tilkørslen, E20 Amagermotorvejen mod Ørestad. Uheld. Kan passeres med forsigtighed.”